Kuna sotsiaalhooldaja töö on vaimset ja füüsilist pingutust nõudev, peab Akersoni OÜ äärmiselt oluliseks luua keskkond, kus inimestele on loodud parimad võimalikud tingimused oma töö tegemiseks, et selle kaudu saavutada kvaliteetseim teenus.


Hooldamise ja hooldusteenuste osutamise ning hooldusteenuste kvaliteedi ja sellest tulenevalt klientide rahulolu tagamise aluseks on klienditööd tegevad inimesed. Kuitahes hästi üles ehitatud ja korraldatud organisatsioon ei suuda oma klientide rahulolu tagada ilma kvalifitseeritult klienditööd tegeva personalita. Sellest lähtuvalt on Akersoni OÜ-s võetud suund ühtse ja professionaalse meeskonna kujundamisele.


Meie kõik koduhooldajad on koolitatud – lõpetanud hooldustöötaja eriala kõrgkoolis (Tartu ja Tallinna Tervishoiukõrgkool) või kutsehariduskeskustes ning sooritanud kutseeksami.


Meie koduhooldajad on oma ala professionaalid.