Akersoni OÜ on asutus, kus osutatakse:

- rehabilitatsiooniteenust puudega lastele ja täiskasvanutele (sotsiaalne rehabilitatsioon)

- toetavaid erihooldusteenuseid (igapäevaelu toetamine, toetatud elamine) kliendi kodus

- koduhooldusteenust

ning korraldatakse täiendkoolitusi täiskasvanutele.
 
Akersoni OÜ-le on väljastatud vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele EHIS-s majandustegevusteade nr 20637


Akersoni OÜ on ka Eesti Töötukassa koolituskaardi partner! See tähendab, et tööotsijatel on võimalus meie koolitustel osaleda koolituskaardi alusel. 


AKERSONI OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse

Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedi hindamise.Meie eesmärgiks on igale abivajajale kvaliteetse ja kliendikeskse teenuse osutamine.


Teenuste korraldamisel ja tagamisel võetakse aluseks kliendi füüsilise ja vaimse tervise ning sotsiaalse toimetuleku tase, mida hinnatakse asutusse saabumisel ning edaspidi perioodiliselt teenuse saamise ajal.

Rehabilitatsiooniteenusega ja toetavate erihooldusteenustega püütakse õpetada klientidele oskused, et tagada nende igapäevane võimalikult iseseisev toimetulek ja parem elukvaliteet.

Teenuste pakkumisel lähtutakse inimesest kui indiviidist, kus arvestades kliendi vajadusi, kavandatakse ja teostatakse teenus koostatud rehabilitatsiooniplaani tegevuskava alusel. Kõik tegevused dokumenteeritakse vastavalt asutuses kehtestatud ja kinnitatud dokumendivormidele, mille koostamisel on lähtutud Sotsiaalkindlustusameti nõuetest.