fbpx

NÕUSTAMISTEENUS HOOLEKANDEASUTUSTELE

Nõustamisteenuse eesmärk on hooldusteenuse kvaliteedi parandamine nii üldhooldekodus

kui erihoolekannet osutavates asutustes.

Eesmärgi saavutamiseks

 • viiakse läbi paikvaatlus hoolekandeasutuses
 • aidatakse hoolekandeasutusel hinnata teenuste kvaliteeti
 •  jagatakse soovitusi kvaliteedijuhtimise osas
 • korrastatakse olemasolevat dokumentatsiooni
 • pakutakse tuge teenuse parendamisel
 • antakse soovitusi turvalisuse elu- ja töökeskkonna loomiseks nii kliendile kui töötajatele
  (kukkumisriski, eksimisohu jmt vähendamine)
 • õpetatakse kasutama hügieeni- ja isikukaitsevahendid erinevate nakkuste (bakterid,
  viirused) korral
 • ravimite käitlemine asutuses viiakse vastavusse Ravimiameti nõuetega
 •  hinnatakse ergonoomiliste võtete (kliendile, töötajale) ja abivahendite kasutamist
 • tutvustatakse erinevaid võtteid ja võimalusi toimetulekuks dementsusega
  (mäluprobleemidega) teenusel oleva kliendiga
 •  soovi korral jätkatakse pikemat koostööd mentorluse raames
 • viiakse läbi töötajatele kovisioone

Nõustajad

Meie nõustajad omavad sotsiaalvaldkonnas erialast kõrgharidust. Samuti on neil pikaajaline hoolekandeasutuse (üldhooldekodu, erihoolekandeasutus) juhtimiskogemus. Nõustajad on
loonud ja asutuses juurutanud teenuste kvaliteedisüsteemi. Nad on avatud, vastates küsimustele
nii veebis kui ettevõttes kohapeal aidates asutusel parendusettepanekuid töösse rakendada.

 

TEENUSE HIND

Sõltub osutatava nõustamisteenuse sisust ja mahust.
Teenuse tunnihind on 30,00 €, millele lisandub käibemaks.
Transpordikulu 0,20€/km.

Nõustamise lõpuks valmib hinnang, mis sisaldab olemasoleva olukorra analüüsi, puudujääkide
kaardistamist ning ettepanekuid hooldusteenuse kvaliteedi tõstmiseks antud asutuses.

Nõustamisteenus hoolekandeasutustele

 

Nõustamisteenuse eesmärk on hooldusteenuse kvaliteedi parandamine nii üldhooldekodus
kui erihoolekannet osutavates asutustes.

Eesmärgi saavutamiseks

 • viiakse läbi paikvaatlus hoolekandeasutuses
 • aidatakse hoolekandeasutusel hinnata teenuste kvaliteeti
 •  jagatakse soovitusi kvaliteedijuhtimise osas
 • korrastatakse olemasolevat dokumentatsiooni
 • pakutakse tuge teenuse parendamisel
 • antakse soovitusi turvalisuse elu- ja töökeskkonna loomiseks nii kliendile kui töötajatele
  (kukkumisriski, eksimisohu jmt vähendamine)
 • õpetatakse kasutama hügieeni- ja isikukaitsevahendid erinevate nakkuste (bakterid,
  viirused) korral
 • ravimite käitlemine asutuses viiakse vastavusse Ravimiameti nõuetega
 •  hinnatakse ergonoomiliste võtete (kliendile, töötajale) ja abivahendite kasutamist
 • tutvustatakse erinevaid võtteid ja võimalusi toimetulekuks dementsusega
  (mäluprobleemidega) teenusel oleva kliendiga
 •  soovi korral jätkatakse pikemat koostööd mentorluse raames
 • viiakse läbi töötajatele kovisioone

Nõustajad

Meie nõustajad omavad sotsiaalvaldkonnas erialast kõrgharidust. Samuti on neil pikaajaline

hoolekandeasutuse (üldhooldekodu, erihoolekandeasutus) juhtimiskogemus. Nõustajad on
loonud ja asutuses juurutanud teenuste kvaliteedisüsteemi. Nad on avatud, vastates küsimustele
nii veebis kui ettevõttes kohapeal aidates asutusel parendusettepanekuid töösse rakendada.

 

TEENUSE HIND

Sõltub osutatava nõustamisteenuse sisust ja mahust.
Teenuse tunnihind on 30,00 €, millele lisandub käibemaks.
Transpordikulu 0,20€/km.

Nõustamise lõpuks valmib hinnang, mis sisaldab olemasoleva olukorra analüüsi, puudujääkide
kaardistamist ning ettepanekuid hooldusteenuse kvaliteedi tõstmiseks antud asutuses.

 

 

 

 

Akersoni 

 

e-post

info@akersoni.ee