Meeskond

Meie meeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kes teevad oma tööd kogu südame ja hingega. Meie missioon on aidata, toetada ja innustada oma klientidel võimalikult iseseisvalt igapäevaelus toime tulla ja täisväärtuslikult elada ning luua võimalusi enesetäiendamiseks. Oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

Kaja Koger

Kaja Koger

Sotsiaaltöötaja ja tegevusterapeut

info@akersoni.ee

Olen sotsiaaltöötaja ja tegevusterapeut. Mu teekaslasteks on armsad ja hoolivad inimesed, kellega koos, üksteist toetades edasi minna ja kellelt on palju õppida. Ja õppida mulle meeldib!

Kaja Tamsar

Kaja Tamsar

Logopeed, Eripedagoog

Hoolin nendest väikestest ja suurtest inimestest, kes siin muutuvas maailmas elamiseks vajavad õpetlikku sõna, toetust ja julgustamist, eneseusku ja kindlustunnet.

Õpime koos rääkima ilusat emakeelt ning tunneme rõõmu uute teadmiste omandamisest

Moonika

Moonika

Tegevusjuhendaja

Armastan luua ja taastada, pean lugu taaskasutusest. Igapäevatöös suudan siduda hobi ja töö üheks tervikuks. Sotsiaalvaldkonnas töötan nii laste kui täiskasvanutega. Oluliseks pean meeskonnatööd ja isikupõhist lähenemist. Olen avatud suhtleja ja leian õige tee, kuidas abivajajani jõuda ja teda aidata.

Hille Krusberg

Hille Krusberg

Psühholoog

Töötan psühholoogina aastast 2000. Mulle meeldib minu töö, mida teen oma mõistuse ja südamega koostöös päevast päeva.

Kokkuvõtlikult : ELU  +  RÕÕM = ELURÕÕM (elurõõm on kui inimese eluratas, mis sisaldab tasakaalukaid eesmärke: tervist, perekonda, haridust, materiaalseid vajadusi, suhteid, oma panust, tuleviku väljavaateid, karjääri, isiklikku arengut, puhkust …). Suurimaks saavutuseks on see, kui inimene saaks suunata mõtteid, mitte mõtted ei suunaks inimest. Elurõõm ongi suur tänuväärne oskus, mis on meil kõigil inimestel õpitav.

Ruth Sepp

Ruth Sepp

Tegevusterapeut

Meie kõikide igapäevaelu koosneb erinevatest tegevustest – need annavad meie elule sisu, mõtte ja aitavad toime tulla erinevates olukordades. Minu ülesanne on aidata nii täiskasvanul kui lapsel tulla toime oluliste  vajalike tegevustega – harjutades ja õppides, vajadusel mõnd tegevust kohandades, muutes või abivahendeid kasutades. Olen tegevusterapeut. Mulle meeldib väga mu töö, õppimine  ja ma väärtustan väga kõiki inimesi, kes  mind ümbritsevad.

Anelle

Anelle

Tegevusjuhendaja

Olen noor ja entusiastlik tegevusjuhendaja. Minu jaoks on tähtis, et inimene võtab igast päevast maksimumi, mis tagab talle parema heaolu ja elukvaliteedi. Püüan meie inimestele abiks ja toeks olla, et see neil õnnestuks.

Erle

Erle

Eripedagoog-logopeed

Minu töö eesmärgiks on toetada lapse arengut eakohasuse
suunas. Tegelen laste tunnetusprotsesside arendamisega (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu),
õpioskuste eelduste kujundamisega, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisega, sõnavaralise
töö ning kõne- ja suhtlusoskuse arendamisega.
Töö lastega on minu kutsumus. Iga laps on ainulaadne ja eriline. Oma töös lähenen igale
lapsele individuaalselt, just täpselt nii nagu talle sobib. Mida väiksem laps, seda mängulisem
on tema arendustöö. Usun, et ainult läbi usalduse ja tõelise kontakti on võimalik lapsele
midagi õpetada. Minu suurim töörõõm on see, kui laps tuleb minu juurde suu naerul ja lahkub
silmade särades.

Erle Koger

Erle Koger

Teenuste koordinaator

Õnnelikud on need, kes saavad oma elus teha asju, mis on tõeliselt südamelähedased. Sotsiaaltöö valdkonna juurde jõudsin alles hiljuti, aga tunnen et see ongi ala, mis pakub võimaluse teha seda, mis on elus oluline. Õpin ülikoolis sotsiaaltööd ja töötan meie ettevõttes koolituste koordinaatorina. Tulevikus loodan panustada ettevõtte töösse palju suuremalt, et värskete ülikooli teadmiste abil luua lisandväärtust meie pakutavatele teenustele. 

Madis

Madis

Füsioterapeut

ingrid

ingrid

Logopeed (Valgas)

Elena

Elena

Sotsiaaltöötaja

Natalia

Natalia

Psühholoog

Nadezda

Nadezda

Psühholoog (Valgas)