fbpx

REHABILITATSIOONITEENUS

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Sihtrühmad:

Sihtrühm on puudega ning abivajavad lapsed (alla 16a), vanaduspensioni ealised isikud, tööealised puudega või töövõimetud isikud, kes ei õpi, tööta ega ole töötuna arvel.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine:

Abivajava lapse teenusevajaduse esmase hindamise viib läbi KOV lastekaitsespetsialist. Rehabilitatsiteenuse saamiseks ei pea abivajaval lapsel olema puuet.

Alates 01.01.2016 tuvastab (hindab) Sotsiaalkindlustusamet sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajadust:

· Hindamise peavad läbima 16-aastased ja vanemad isikud, kelle rehabilitatsiooniplaan on kehtetu 01.01.2016 seisuga või kelle plaan lõppeb enne planeeritud teenuse algust.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadust hindab Sotsiaalkindlustusameti teenuse konsultant, kes viib läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise protsessi ja vormistab otsuse teenuse vajamise või mittevajamise kohta ja/või seostab isiku muude teenustega.

REHABILITATSIOONITEENUSE RAAMES OSUTAME

Sotsiaaltöötaja, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja õe teenust nii individuaalselt kui ka grupiteenusena ning arsti teenust ainult individuaalteenusena.

Klient võib saada teenust:

· Rehabilitatsiooniprogrammi alusel

· Tegevuskava alusel – tegevuskava koostab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja

· Rehabilitatsiooniplaani alusel, mis koostatakse rehabilitatsiooniasutuses

Rehabilitatsiooniplaan koostatakse endiselt kõigile esmakordselt puuet taotlevatele lastele puude raskusastme väljaselgitamiseks.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

Peale Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja juurest saadud rehabilitatsioonivajaduse otsust, peab isik pöörduma teenuse osutaja poole lepingu sõlmimiseks 60 päeva jooksul.

Sotsiaalkindlustusamet võtab isikult üle sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest maksmise kohustuse üle kuni 2 aastaks – st isikul on õigus riigi rahastatavat teenust saada eesmärgi saavutamiseks mitte kauem kui 2 aasta jooksul. 2 aasta möödudes peab inimene pöörduma jälle Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poole rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks.

Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on teenuse saajale TASUTA! (Rehabilitatsiooniteenus ei ole tervishoiuteenus ja selle raames ei rahastata taastusraviprotseduure.)

REHABILITATSIOONITEENUS

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Sihtrühmad:

Sihtrühm on puudega ning abivajavad lapsed (alla 16a), vanaduspensioni ealised isikud, tööealised puudega või töövõimetud isikud, kes ei õpi, tööta ega ole töötuna arvel.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine:

Abivajava lapse teenusevajaduse esmase hindamise viib läbi KOV lastekaitsespetsialist. Rehabilitatsiteenuse saamiseks ei pea abivajaval lapsel olema puuet.

Alates 01.01.2016 tuvastab (hindab) Sotsiaalkindlustusamet sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajadust:

· Hindamise peavad läbima 16-aastased ja vanemad isikud, kelle rehabilitatsiooniplaan on kehtetu 01.01.2016 seisuga või kelle plaan lõppeb enne planeeritud teenuse algust.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadust hindab Sotsiaalkindlustusameti teenuse konsultant, kes viib läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise protsessi ja vormistab otsuse teenuse vajamise või mittevajamise kohta ja/või seostab isiku muude teenustega.

 

REHABILITATSIOONITEENUSE RAAMES OSUTAME

Sotsiaaltöötaja, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja õe teenust nii individuaalselt kui ka grupiteenusena ning arsti teenust ainult individuaalteenusena.

 

Klient võib saada teenust:

· Rehabilitatsiooniprogrammi alusel

· Tegevuskava alusel – tegevuskava koostab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja

· Rehabilitatsiooniplaani alusel, mis koostatakse rehabilitatsiooniasutuses

Rehabilitatsiooniplaan koostatakse endiselt kõigile esmakordselt puuet taotlevatele lastele puude raskusastme väljaselgitamiseks.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

Peale Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja juurest saadud rehabilitatsioonivajaduse otsust, peab isik pöörduma teenuse osutaja poole lepingu sõlmimiseks 60 päeva jooksul.

Sotsiaalkindlustusamet võtab isikult üle sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest maksmise kohustuse üle kuni 2 aastaks – st isikul on õigus riigi rahastatavat teenust saada eesmärgi saavutamiseks mitte kauem kui 2 aasta jooksul. 2 aasta möödudes peab inimene pöörduma jälle Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poole rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks.

Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on teenuse saajale TASUTA! (Rehabilitatsiooniteenus ei ole tervishoiuteenus ja selle raames ei rahastata taastusraviprotseduure.)

 

Akersoni 

 

e-post

info@akersoni.ee