fbpx

Erihoolekande-teenus

Erihooldusteenuste eesmärk on psüühilise erivajadusega inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuse juhendamine.

Erihoolekandeteenus ei ole mõeldud vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga inimestele ega inimestele, kellel on juhtivaks psüühikahäireks sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest.

Toetavad erihoolekandeteenused on kliendile TASUTA.

Igapäevaelu toetamise teenus (SHS §1135 ja §1136)
Teenust osutatakse Viljandis Tartu tn 15a ja Valgas Kesk tn 8 (II korrus).

 

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu. Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse: inimese kodus talle näiteks igapäevaelu oskuseid õpetades, päevakeskuses grupitegevustes osaledes, söögitegemist õppides, ametiasutustes asjaajamist harjutades jne.

Oleme orienteeritud autismispektriga isikutele

Toetatud elamise teenus (SHS § 1142 ja § 1143)

(Teenust osutatakse kliendi kodus).

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades

Teenusele saamine

Teenuste taotlemiseks esitab isik avalduse koos vajalike dokumentidega elukohajärgse Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale.

Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud taotluste vormi saate alla laadida SIIT, samuti on see on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.ensib.ee ja ka Sotsiaalkindlustusametite klienditeenindustes.

Dokumendid võib saata Sotsiaalkindlustusametile postiga või viia isiklikult klienditeenindajale või juhtumikorraldajale

MIKS VALIDA JUST MEIE TEENUS

Meie tugevused:

 • osutame järgmiseid erihoolekandeusteenuseid: igapäevaelu toetamise teenust ja toetatud elamise teenust;
 • toetatud elamises ja igapäevaelu toetamise klientidel on tööpäeviti olemas tegevusjuhendajda (kuni 8 tundi päevas), kes abistavad, juhendavad ja suunavad just nende teenuste kliente;
 • oleme komplekteerinud ja koolitanud töötajad, kes sellise raske klientuuriga toime tulevad – meil töötavad oma ala spetsialistid, kes kõik on erialase väljaõppe ja pika tööstaaziga;
 • teeme koostööd Viljandi haigla psühhiaatriakliinikuga, kuhu vajadusel (ebastabiilse isiku tervise halvenedes) saame kliendi suunata;
 • meil on vajadusel võimalik kasutada vaimse tervise õde, kes on spetsialiseerunud just psüühikahäirega klientidele õendusabi osutamiseks;
 • meie asutuses on tööl psühhiaater ja üldarst;
 • keskkond, kus osutame toetavaid erihoolekandeteenust, on kliendile sobiv: rahulik, turvaline, kättesaadavus suurepärane;
 • meie kliendil on vabadus liikuda, saada infot ja suhelda;
 • oleme sisustanud klientide tegevusruumid väga kliendikeskselt;
 • oleme innovaatilised – töös kliendiga kasutame lemmikloomi, kaasame töösarnastesse tegevustesse, osaleme ühisüritustel, kasutame CARe-hindamislehti, saviväljatehnikat;
 • oleme usaldusväärne koostööpartner sotsiaalkindlustusametile.

ErihoolEKANDETEENUS

Erihoolekandeteenuse eesmärk on psüühilise erivajadusega inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuse juhendamine.

Erihoolekandeteenus ei ole mõeldud vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga inimestele ega inimestele, kellel on juhtivaks psüühikahäireks sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest.

Toetavad erihoolekandeteenused on kliendile TASUTA.

Igapäevaelu toetamise teenus (SHS §1135 ja §1136)

Teenust osutatakse Viljandis Tartu tn 15a ja Valgas Kesk tn 8 (II korrus)

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu. Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse: inimese kodus talle näiteks igapäevaelu oskuseid õpetades, päevakeskuses grupitegevustes osaledes, söögitegemist õppides, ametiasutustes asjaajamist harjutades jne.

Oleme orienteeritud autismispektriga isikutele

Toetatud elamise teenus (SHS § 1142 ja § 1143)

(Teenust osutatakse kliendi kodus).

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades

Teenusele saamine

Teenuste taotlemiseks esitab isik avalduse koos vajalike dokumentidega elukohajärgse Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale.

Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud taotluste vormi saate alla laadida SIIT, samuti on see on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.ensib.ee ja ka Sotsiaalkindlustusametite klienditeenindustes.

Dokumendid võib saata Sotsiaalkindlustusametile postiga või viia isiklikult klienditeenindajale või juhtumikorraldajale

MIKS VALIDA JUST MEIE TEENUS

Meie tugevused:

 • osutame järgmiseid erihoolekandeteenuseid: igapäevaelu toetamise teenust ja toetatud elamise teenust;
 • toetatud elamises ja igapäevaelu toetamise klientidel on tööpäeviti olemas tegevusjuhendajda (kuni 8 tundi päevas), kes abistavad, juhendavad ja suunavad just nende teenuste kliente;
 • oleme komplekteerinud ja koolitanud töötajad, kes sellise raske klientuuriga toime tulevad – meil töötavad oma ala spetsialistid, kes kõik on erialase väljaõppe ja pika tööstaaziga;
 • teeme koostööd Viljandi haigla psühhiaatriakliinikuga, kuhu vajadusel (ebastabiilse isiku tervise halvenedes) saame kliendi suunata;
 • meil on vajadusel võimalik kasutada vaimse tervise õde, kes on spetsialiseerunud just psüühikahäirega klientidele õendusabi osutamiseks;
 • meie asutuses on tööl psühhiaater ja üldarst;
 • keskkond, kus osutame toetavaid erihoolekandeteenuseid, on kliendile sobiv: rahulik, turvaline, kättesaadavus suurepärane;
 • meie kliendil on vabadus liikuda, saada infot ja suhelda;
 • oleme sisustanud klientide tegevusruumid väga kliendikeskselt;
 • oleme innovaatilised – töös kliendiga kasutame lemmikloomi, kaasame töösarnastesse tegevustesse, osaleme ühisüritustel, kasutame CARe-hindamislehti, saviväljatehnikat;
 • oleme usaldusväärne koostööpartner sotsiaalkindlustusametile.

 

Akersoni 

 

e-post

info@akersoni.ee