Meie ettevõte on abiks eakatele inimestele, kes soovivad elada neile omases ning harjumuspärases keskkonnas, kus abivajav inimene tunneb end mugavalt ja kaitstult - omaenda kodus.

Püüame olla vananevas ühiskonnas väärtushinnangute kujundaja ning sallivuse kasvataja läbi inimeste iseseisva toimetuleku suurendamise. Läheneme igale oma kliendile individuaalselt ning tänu ettevõtte töötajate kogemustele hooldusteenuste valdkonnas suudame Teile tagada parima teenuste kvaliteedi. Meie sõbralik ja kutsealaselt koolitatud personal tagab Teile rahulolu, mille läbi kasvab ka mõlemapoolne usaldus.


Koduhooldusteenus on teenus, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes, aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Meie eesmärgiks on pakkuda professionaalset koduhooldusteenust, arvestades iga kliendi individuaalseid vajadusi nii täna kui ka tulevikus.

Koduhooldusteenus jaguneb:

- KODUABITEENUS

Koduabiteenuse eesmärgiks on isiku abistamine kodus ning tema isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, mis aitab kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas - ka väljaspool kodu (v.a. füüsilist kontakti vajavates tegevustes):

• poes ja apteegis käimine;
• abistamine koristamisel;
• küttepuude tuppa toomine;
• abistamine toiduvalmistamisel;
• asjaajamised erinevates ametiasutustes;
• saatmine meditsiini- jm asutuste külastamisel.


- HOOLDUSABITEENUS

Hooldusabiteenuse eesmärgiks on isiku, kelle terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevast hooldusvajadusest igapäevaeluks tarvilike tegevuste elluviimisel koduses keskkonnas, toetamine päevasel ajal tema toimetulekuks vajalikes hooldustoimingutes, mis on seotud isiku abistamisel füüsilise kontakti loomisel:

• abistamine pesemisel ja riietumisel eaka inimese kodus;
• eaka saatmine ja abistamine pesemisel ning riietumisel;
• mitteliikuva eaka hügieenitoimingud kodus (puhastamine, mähkmete vahetamine jms);
• toidu soojendamine ja abistamine söömisel.


- TRANSPORDI- ehk SAATMISTEENUS
Lisateenusena pakub Akersoni OÜ transpordi- ehk saatmisteenust, näiteks kliendi arsti vastuvõttudele-, apteeki- või kauplusesse viimine. Samuti ka kõikvõimalike asjaajamiste korraldamine väljaspool kodu jne.

Kuna meie sihtgruppi kuuluvad mitmesuguste hooldusvajadustega inimesed, oleme välja töötanud erinevad TEENUSEPAKETID, mille abil on Teil võimalik lihtsam mõista meie poolt pakutavate teenuste iseärasusi.


KODUHOOLDUSTEENUSE hinna aluseks on kliendiga koostöös valminud hooldusplaan, milles on määratud ära teenuse sisu ja maht. Sellest lähtuvalt rakendab Akersoni OÜ teenustele kas paketi- või tunnipõhist hinda:

 Teenused:

 Hind

 * Täisteenus (terve kuu, 8 tundi päevas, 40 t nädalas, teenusepakett 6)

 1000 EUR/kuus

 * Tunnipõhine teenus (teenusepaketid 1-5)

 10 EUR/tund

 * Transporditeenus: sõidu alustamise tasu

 5 EUR

                                 kilomeetri hind

 0,50 eur/km

Teie vajaduste ning soovide mõistmiseks palume Teil täita personaalse pakkumise vorm, peale mille meile edastamist saame Teile koostada individuaalse hooldusplaani ning hinnapakkumise.PERSONAALSE PAKKUMISE VORM

Koduhooldusteenust osutavad hooldajad