fbpx

meist

Meie missioon

Meie missioon on aidata, toetada ja innustada oma klientidel võimalikult iseseisvalt igapäevaelus toime tulla ja täisväärtuslikult elada ning luua võimalusi enesetäiendamiseks. Oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

Põhjused, miks valida meid koolitajaks

 • Meie koolitajate erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused
 • Koolituste läbiviimise võimekus eesti, vene ja inglise keeles
 • Innovatiivsete õppemeetodite rakendamine
 • Õpitava sidumine praktiliste, lektori kogemustele põhinevate eluliste näidetega silmas pidades kliendi huve ja soove
 • Põhjalik koolitusmaterjali kasutamine koolituse eesmärgikesksete tulemuste kinnistamiseks
 • Koolituste korraldamise pikaaegsed kogemused

Meie põhiväärtused

U

Kliendikesksus

Lähtume kliendi soovidest, huvidest ja väärtustest, kaasame teda teenuse osutamise igas etapis. Klient on üks meeskonnaliige

Innovaatilisus

Oleme avatud uutele ideedele ja asutuse arengule. Rakendame maailmas tunnustatud teaduspõhiseid metoodikaid ja praktikaid.

Tulemuslikkus

Oleme orienteeritud võimalikult positiivsete tulemuste saavutamisele läbi kliendi ja tema lähivõrgustiku motiveerimise ja juhendamise, mille tulemusena on klient tööturul aktiivsem

Professionaalsus

Õpime ja arendame end pidevalt. Meie meeskonnal on head teoreetilised ja praktilised teadmised, mida jagame oma klientidega igapäevatöös ja täiendkoolitustel

w

Avatus

Oleme valmis informeerima personali, kliente, koostööpartnereid teenustest, tegevustest, uuendustest asutuses

Hoolivus

Hoolime oma klientidest. Hoolime üksteisest

Akersoni OÜ on Eesti Töötukassa koolituspartner. Lisainfo on leitav Töötukassa kodulehelt:

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/koolitused

Akersoni OÜ on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas sotsiaaltöö ja nõustamine ning meile on omistatud selles õppekavarühmas kvaliteedimärk. Lisainfo on leitav Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kodulehelt:

https://haka.ee/taienduskoolitus/oppekavaruhma-kvaliteedi-hindamine/

 

meist

Meie missioon

Meie missioon on aidata, toetada ja innustada oma klientidel võimalikult iseseisvalt igapäevaelus toime tulla ja täisväärtuslikult elada ning luua võimalusi enesetäiendamiseks. Oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

Põhjused, miks valida meid koolitajaks

 • Meie koolitajate erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused
 • Koolituste läbiviimise võimekus eesti, vene ja inglise keeles
 • Innovatiivsete õppemeetodite rakendamine
 • Õpitava sidumine praktiliste, lektori kogemustele põhinevate eluliste näidetega silmas pidades kliendi huve ja soove
 • Põhjalik koolitusmaterjali kasutamine koolituse eesmärgikesksete tulemuste kinnistamiseks
 • Koolituste korraldamise pikaaegsed kogemused

Meie põhiväärtused

U

Kliendikesksus

Lähtume kliendi soovidest, huvidest ja väärtustest, kaasame teda teenuse osutamise igas etapis. Klient on üks meeskonnaliige

Innovaatilisus

Oleme avatud uutele ideedele ja asutuse arengule. Rakendame maailmas tunnustatud teaduspõhiseid metoodikaid ja praktikaid.

Tulemuslikkus

Oleme orienteeritud võimalikult positiivsete tulemuste saavutamisele läbi kliendi ja tema lähivõrgustiku motiveerimise ja juhendamise, mille tulemusena on klient tööturul aktiivsem

Professionaalsus

Õpime ja arendame end pidevalt. Meie meeskonnal on head teoreetilised ja praktilised teadmised, mida jagame oma klientidega igapäevatöös ja täiendkoolitustel

w

Avatus

Oleme valmis informeerima personali, kliente, koostööpartnereid teenustest, tegevustest, uuendustest asutuses

Hoolivus

Hoolime oma klientidest. Hoolime üksteisest

Akersoni OÜ on Eesti Töötukassa koolituspartner. Lisainfo on leitav Töötukassa kodulehelt:

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/koolitused

Akersoni OÜ on positiivselt läbinud kvaliteedihindamise õppekavarühmas sotsiaaltöö ja nõustamine ning meile on omistatud selles õppekavarühmas kvaliteedimärk. Lisainfo on leitav Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kodulehelt:

https://haka.ee/taienduskoolitus/oppekavaruhma-kvaliteedi-hindamine/

 

 

Akersoni 

 

e-post

info@akersoni.ee