Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps 6 tundi 68 EUR

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine 40 tundi  180 EUR

Depressiooni ja ärevusega toimetulek: õpialse
toetamise võimalused 6 tundi 127 EUR

Ergonoomika hooldustöös 86 EUR

Erivajadustega laste märkamine ja
toetamine koolieelses eas 8 tundi 86 EUR

Esmaabiandja täiendõppe koolitus 8 tundi 45 EUR

Esmaabiandja väljaõppekoolitus 16 tundi 75 EUR

Esmaabikoolitus 8 tundi 75 EUR

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega 240 tundi 1224 EUR

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi- ja
toiduhügieeni väljaõppega 272 tundi 1389 EUR

Tegevusjuhendaja baaskoolitus 260 tundi 1475 EUR

Tugiisiku baaskoolitus 144 tundi 979,20 EUR

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega 160 tundi 1095 EUR

Töö ebastabiilse remissiooniga isikutega 40 tundi 979 EUR

Töö suurema ohtlikkuseastmega isikuga 60 tundi 1060 EUR

Töö sügava liitpuudega isikutega 40 tundi 386 EUR

*Akersoni OÜ ei ole käibemaksu kohustuslane*


KOOLITUSKALENDER 2019

SISEKOOLITUSED

Meie lektorid

Koolitustingimused
Privaatsusreeglid
Õppetöö korraldus


Koolitusele registreerimine:
Email again: