Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine 40 tundi 180 EUR + km

Ergonoomika hooldustöös 90 EUR + km

Esmaabikoolitus 8 tundi 75 EUR + km

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega 240 tundi 1200 EUR + km

Tegevusjuhendaja baaskoolitus 260 tundi 1537 EUR + km

Tugiisiku baaskoolitus 144 tundi 816 EUR + km

Töö ebastabiilse remissiooniga isikutega 40 tundi 816 EUR + km

Töö suurema ohtlikkuseastmega isikuga 60 tundi 1020 EUR + km

Töö sügava liitpuudega isikutega 40 tundi 386 EUR + km

KOOLITUSKALENDER 2019

SISEKOOLITUSED

Meie lektorid

Koolitustingimused
Privaatsusreeglid
Õppetöö korraldus


Koolitusele registreerimine:
Email again: