Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps 6 tundi 68 eurot

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine 40 tundi  180 eurot

Depressiooni ja ärevusega toimetulek: õpialse
toetamise võimalused 6 tundi 127 eurot 

Ergonoomika hooldustöös 86 eurot

Erivajadustega laste märkamine ja
toetamine koolieelses eas 8 tundi 86 eurot

Esmaabiandja täienduskoolitus 8 tundi 45 eurot

Esmaabiandja väljaõppe koolitus 16 tundi 75 eurot

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega 240 tundi 1224 eurot 

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi- ja
toiduhügieeni väljaõppega 272 tundi 1389 eurot 

Tegevusjuhendaja baaskoolitus 260 tundi 1268 eurot

Tugiisiku baaskoolitus 144 tundi 979 eurot

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega 160 tundi 1095 eurot

Töö ebastabiilse remissiooniga isikutega 40 tundi 1158 eurot

Töö ebastabiilse remissiooniga ja suurema
ohtlikkusastmega isikutega
80 tundi 1268 eurot

Töö suurema ohtlikkusastmega isikuga 60 tundi 1232 eurot

Töö sügava liitpuudega isikutega 40 tundi 386 eurot

*Akersoni OÜ ei ole käibemaksu kohustuslane*


KOOLITUSKALENDER 2020

SISEKOOLITUSED

Meie lektorid

Koolitustingimused
Privaatsusreeglid
Õppetöö korraldus


Koolitusele registreerimine:
Email again: